Polecamy raport z największego badania cyfryzacji szkół

Czy i jak polskie szkoły są zcyfryzowane? Jak nowe technologie wykorzystują nauczyciele i uczniowie? Jaki stosunek do nich mają rodzice? Te i wiele innych zagadnień porusza raport „Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017”. Badanie przeprowadzone na grupie ponad 100 000 respondentów – uczniów, rodziców i nauczycieli – jest największym jak dotąd badaniem polskich szkół diagnozującym poziom wykorzystania technologii w edukacji.

Zaawansowani cyfrowo uczniowie, ciekawi nowych możliwości, lecz nieufni wobec technologii w szkole rodzice oraz nauczyciele słabo wyposażeni przez swoje placówki w odpowiednie narzędzia oraz cyfrowe kompetencje. To aktualny obraz polskiej szkoły w kwestii wykorzystywania technologii cyfrowych – komentuje prof. Marlena Plebańska, autorka badania i wieloletnia badaczka zagadnień technologii w edukacji.

Badani nauczyciele wysoko oceniają wpływ nowych technologii na atrakcyjność zajęć (ponad 70% ocenia go jako dobry lub bardzo dobry), ale niewiele ponad połowa wierzy w pozytywny wpływ na ich efektywność. I chociaż 90% pedagogów deklaruje wykorzystywanie cyfrowych technologii w nauczaniu, to jednak z badania wynika, że dominują w tym wykorzystaniu tzw. metody podawcze. Oznacza to, że nauczyciele wykorzystują najczęściej prezentacje multimedialne lub tablice interaktywne, prowadząc zajęcia nastawione na przekaz informacji, a nie na kreatywny, wszechstronny rozwój uczniów nastawiony na metody angażujące uczniów w aktywne budowanie swoich kompetencji.

Pozwolenie uczniom na naukę poprzez technologię, a nie tylko wykorzystanie jej do prezentowania im informacji, ma olbrzymie znaczenie – mówi Marcin Kempka, prezes firmy PCG Edukacja będącej współautorem raportu. – W ten sposób szkoła wyposaża uczniów w podstawowe umiejętności związane ze zdobywaniem wiedzy w realiach społeczeństwa informacyjnego. Pamiętajmy, że cyfrową rewolucję napędzają sami uczniowie, których wszyscy nauczyciele – polonista, matematyk, fizyk, a nie tylko nauczyciel informatyki – powinni kształcić m.in. do mądrego i krytycznego wykorzystania technologii, teraz i przez całe ich dorosłe życie.

Uczniowie są entuzjastycznie nastawieni do wykorzystywania nowych technologii. Z badań wynika, że co piąty uczeń korzysta z własnego sprzętu podczas lekcji. Mimo deklarowanych chęci, 81% uczniów nie ma możliwości samodzielnego tworzenia na lekcjach zasobów edukacyjnych. Taką okazję miała tylko niecała 1/5 ankietowanych uczniów. Większość najczęściej tworzy prezentacje multimedialne w ramach prac domowych.

Wiele do zrobienia jest również w obszarze świadomości rodziców na temat cyfrowej edukacji.
Z badania wynika, że chociaż rodzice nie boją się technologii cyfrowych, to jednak nie ufają im. Nie są przekonani do ich efektywności, nie znają dobrych przykładów, widzą w nich jedynie rodzaj atrakcji podczas zajęć.

Bardzo prawdopodobne, że pewien dystans rodziców wobec nowych technologii w szkole wynika z ich własnych doświadczeń. Dodatkowo obawiają się, że dzieci będą na lekcjach korzystać ukradkiem z serwisów społecznościowych, zamiast zdobywać wiedzę – tłumaczy Plebańska. – Tymczasem wszystko zależy od sposobu wykorzystania technologii podczas lekcji, koncepcji nauczyciela na realne wyciągnięcie z tego korzyści edukacyjnej dla uczniów.

Badanie zespołu badawczego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i firmy PCG Edukacja zostało przeprowadzone w czerwcu 2017 roku w formie ankiety internetowej. Zebranie tak licznej grupy respondentów umożliwił partner technologiczny badania, firma LIBRUS. Pracami zespołu badawczego kierowała prof. Marlena Plebańska, autorka koncepcji badania i wieloletnia badaczka zagadnienia cyfryzacji szkół. Współautorkami badania są dr M. Sieńczewska oraz dr A. Szyller – ekspertki edukacji medialnej.

Raport można pobrać za darmo spod adresu

Źródło 1: Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 (37 MB PDF)
Źródło 2: Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 (37 MB PDF)
Źródło 3: Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 (37 MB PDF)

Udostępnij:Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk