Wybierz wariant, odkryj wygodę!

Dostęp do e-dziennikazgodny z rozporządzeniem MEN Mobilne dodatki
Cena za bieżący rok szkolny1
Cena za bieżący rok szkolny1 BEZPŁATNIE
35 ZŁ 25 ZŁ
Oceny
Oceny
Nieobecności
Nieobecności
Plan lekcji
Plan lekcji
Terminarz
Terminarz
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Aktualizacja danych
Aktualizacja danych co 3 godziny na bieżąco
Wiadomości2
Wiadomości2
Zadania domowe
Zadania domowe
Widok Dzisiaj
Widok Dzisiaj
Widok Jutro
Widok Jutro
Ostatnie zmiany
Ostatnie zmiany
Multikonto
Multikonto
Natychmiastowe powiadomienia3
Natychmiastowe powiadomienia3
Personalizacja konta
Personalizacja konta
LIBRUS® spokojna noc
LIBRUS® spokojna noc
Brak bannera z reklamą
Brak bannera z reklamą

1 Podana cena za wariant dotyczy okresu liczonego od dnia aktywacji usługi do końca bieżącego roku szkolnego - dnia 31 sierpnia (następującego po aktywacji usługi). W ramach jednej opłaty wariant Mobilne dodatki aktywowany jest dla konta jednego Ucznia oraz kont z nim powiązanych (np. Rodziców). Więcej informacji znajduje się w Regulaminie świadczenia usługi oraz w sekcji Pomoc.

Ceny w sklepach z aplikacjami mobilnymi na poszczególnych platformach mogą nieznacznie się różnić. Wynika to z odmiennej polityki cenowej sklepów oraz różnicach w kursach walut.

2 W pierwszej wersji modułu Wiadomości możliwe jest odbieranie wiadomości oraz odpisywanie na nie.

3 Usługa świadczona nieodpłatnie na wybranych platformach mobilnych zgodnie z zapisami § 3 pkt. 6-7 Regulaminu.

Jestem mobilny. Pomagam!

Aktywując wariant Mobilne dodatki wyrównujesz szanse edukacyjne polskich dzieci.

Z części dochodów ze sprzedaży Librus ufunduje stypendia edukacyjne dla potrzebujących Uczniów.

Więcej informacji na temat przebiegu akcji JESTEM MOBILNY. POMAGAM! oraz o zasadach ubiegania się o pomoc opublikujemy po zakończeniu roku szkolnego 2016/2017.

Pobierz aplikację na swoje urządzenie

To łatwe

Synergia to nowe aplikacje mobilne, dzięki którym masz w telefonie lub tablecie dostęp do najważniejszych funkcji swojego konta. Aplikacje dostępne są w dwóch wariantach: Dostęp do e-dziennika i Mobilne dodatki.

Wygodny dostęp

Masz dostęp do najważniejszych funkcji LIBRUS Synergia tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz

Natychmiastowe powiadomienia

Otrzymasz powiadomienie na swoje urządzenie natychmiast po wprowadzeniu informacji przez szkołę

Prosta obsługa

Przejrzysty interfejs i łatwa nawigacja pozwolą Ci szybko dotrzeć do najważniejszych danych

Więcej możliwości

Nowe moduły dostępne w wariancie Mobilne dodatki, pozwolą Ci całkowicie polegać na naszej aplikacji

Bezpłatnie

Usługa w wariancie Dostęp do e-dziennika jest bezpłatna dla każdego Rodzica i Ucznia, zgodnie z rozporządzeniem MEN

JESTEM MOBILNY. POMAGAM!

Z części dochodów ze sprzedaży wariantu Mobilne dodatki w roku szkolnym 2016/2017 Librus ufunduje stypendia edukacyjne dla potrzebujących Uczniów

Dla całej rodziny

Jedna aktywacja - na dowolną
liczbę urządzeń i platform.

W ramach jednej opłaty wariant Mobilne dodatki aktywowany jest dla konta jednego Ucznia oraz kont z nim powiązanych, np. Rodziców. Aktywacja jest wieloplatformowa i dotyczy dowolnej liczby urządzeń - np. aktywując Mobilne dodatki na platformie iOS możesz korzystać z tego wariantu również na urządzeniach z Androidem, na tabletach oraz telefonach. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie świadczenia usługi.

Pomoc

 • 1. Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mobilna Synergia?
  Aplikacja mobilna Synergia przeznaczona jest dla wszystkich Uczniów oraz Rodziców korzystających z rozwiązania LIBRUS® Synergia. Dla Nauczycieli dostępne są odrębne aplikacje mobilne.
 • 2. Ile kosztuje korzystanie z aplikacji mobilnej Synergia?
  Korzystanie z aplikacji mobilnej Synergia jest bezpłatne. Aplikację można pobrać ze stron oficjalnych sklepów (jak np. AppStore, Google Play) oraz bezpłatnie zainstalować na swoich urządzeniach. Aplikacja zapewnia dostęp do usługi w dwóch wariantach:

  a) Dostęp do e-dziennika – usługa świadczona jest bezpłatnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  b) Mobilne dodatki – cena usługi w tym wariancie to 35 zł (lub mniej w trakcie trwania promocji). Okres aktywacji wariantu liczony jest od daty opłacenia usługi do końca bieżącego roku szkolnego (31 sierpnia).

  W ramach wariantu Dostęp do e-dziennika dostępne są moduły, które zapewniają wgląd do wszystkich danych z dziennika elektronicznego niezbędnych z punktu widzenia prawa (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej). Dodatkowe funkcje zawarte w wariancie Mobilne dodatki są odpłatne w aplikacji mobilnej. Bezpłatne korzystanie z modułów zawartych w wariancie Mobilne dodatki (np. modułu Wiadomości czy Zadania domowe) jest możliwe, tak jak do tej pory, po zalogowaniu na stronę synergia.librus.pl.

  Dobrowolna opłata za usługę w wariancie Mobilne dodatki dotyczy wyłącznie korzystania z wybranych modułów i funkcji za pomocą aplikacji mobilnej. W ramach jednej opłaty wariant Mobilne dodatki aktywowany jest dla konta jednego Ucznia oraz kont z nim powiązanych (np. Rodziców). Więcej informacji znajduje się w Regulaminie świadczenia usługi. Szczegółowe różnice pomiędzy wariantami Dostęp do e-dziennika oraz Mobilne dodatki opisane są tutaj.
 • 3. Czym jest akcja JESTEM MOBILNY. POMAGAM!?
  W ramach akcji JESTEM MOBILNY. POMAGAM! z części dochodów ze sprzedaży wariantu Mobilne dodatki w roku szkolnym 2016/2017 Librus ufunduje stypendia edukacyjne dla potrzebujących Uczniów.
 • 4. Na jakich urządzeniach działa aplikacja mobilna Synergia?
  Aplikacja dostępna jest dla urządzeń z systemem operacyjnym:
  • iOS 9x
  • Android od wersji 4.2
  Aplikację Synergia można pobrać tutaj lub przez wyszukiwarkę w sklepie z aplikacjami.
 • 5. Czy aplikacja mobilna Synergia dostępna jest na tablety?
  Tak, aplikacja mobilna Synergia jest dostosowana do korzystania na tabletach.
 • 6. Czym różni się aplikacja mobilna Synergia od rozwiązania LIBRUS® Synergia, które dostępne jest przez stronę internetową?
  Aplikacja mobilna posiada wybrane funkcje rozwiązania LIBRUS® Synergia, które dostępne jest przez stronę internetową. Ponadto zawiera funkcje, które nie są dostępne z przyczyn technologicznych przez stronę WWW (jak np. Natychmiastowe powiadomienia mobilne). Lista funkcji dostępnych w poszczególnych wariantach usługi Dostęp do e-dziennika i Mobilne dodatki znajduje się tutaj.
 • 7. Czym aplikacja mobilna Synergia różni się od jej poprzednich wersji?
  Aplikacja Synergia to całkowicie nowa usługa. Zaprojektowaliśmy ją, uwzględniając tysiące uwag i sugestii nadesłanych przez Użytkowników. Aplikacja została poszerzona o nowe funkcje, takie jak dostęp do modułów Wiadomości i Zadania domowe, obsługa Multikonta oraz ulepszoną technologia Natychmiastowych powiadomień. Dodatkowo w widoku Ostatnich zmian można podejrzeć nowe informacje, które pojawiły się w aplikacji. W nowej wersji możliwa jest także personalizacja konta Użytkownika. Interfejs został dostosowany do wysokich rozdzielczości oraz uproszczony tak, aby nawigacja była intuicyjna i szybka. Aplikacja będzie stale rozwijana, a kolejne zmiany będą pojawiać się w bezpłatnych aktualizacjach.
 • 8. Czym różni się usługa w wariancie Dostęp do e-dziennika od wariantu Mobilne dodatki?
  Usługa w poszczególnych wariantach różni się liczbą dostępnych funkcji. Wariant Mobilne dodatki (płatny) posiada m.in. moduły Wiadomości i Zadania domowe oraz Natychmiastowe powiadomienia, które nie są dostępne w wariancie Dostęp do e-dziennika (bezpłatnym). Szczegółowa lista funkcji dostępnych w poszczególnych wariantach usługi znajduje się tutaj.

  Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z modułów zawartych w wariancie Dostęp do e-dziennika (jak np. Wiadomości, Zadania Domowe), tak jak do tej pory – po zalogowaniu się na stronę synergia.librus.pl. Dobrowolna opłata za usługę w wariancie Mobilne dodatki dotyczy wyłącznie korzystania z wybranych modułów i funkcji za pomocą aplikacji mobilnej.
 • 9. Jak mogę aktywować wariant Mobilne dodatki?
  Wariant Mobilne dodatki można aktywować przez Panel usług dostępny w rozwiązaniu LIBRUS® Synergia lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej po jej zainstalowaniu (zakup wewnątrz aplikacji), wybierając opcje zakupu wariantu Mobilne dodatki.
 • 10. Jak długo usługa w wariancie Mobilne dodatki będzie aktywna?
  Usługa w wariancie Mobilne dodatki będzie aktywna od dnia jej aktywacji do ostatniego dnia bieżącego roku szkolnego, tj. do najbliższego 31 sierpnia. Po tym terminie należy powtórnie aktywować wariant Mobilne dodatki bezpośrednio w aplikacji lub przez Panel usług w rozwiązaniu LIBRUS® Synergia.
 • 11. Czy wybierając wariant Mobilne dodatki, muszę płacić każdorazowo za skorzystanie z niego na różnych urządzeniach?
  Nie. Przy wyborze wariantu Mobilne dodatki opłata pobierana jest w odniesieniu do jednego dziecka, niezależnie od liczby urządzeń, na których będzie zainstalowana aplikacja. Możliwe jest równoległe zainstalowanie aplikacji i korzystanie z wariantu Mobilne dodatki na wielu urządzeniach jednocześnie, na przykład na dwóch różnych telefonach i trzech tabletach.
 • 12. Czy wybierając wariant Mobilne dodatki, muszę płacić osobno za konto Rodzica i dziecka?
  Nie, opłata za wariant Mobilne dodatki obejmuje korzystanie z usługi przez dziecko oraz Rodziców, którzy posiadają w systemie konto (założone przez Administratora w szkole) przypisane do tego dziecka.
 • 13. Mam dwójkę dzieci. Czy muszę aktywować wariant Mobilne dodatki podwójnie?
  Wariant Mobilne dodatki pozwala na pełne korzystanie z funkcjonalności aplikacji mobilnej Synergia (na dowolnej liczbie urządzeń) przez Rodziców przypisanych do konta jednego dziecka, w odniesieniu do danych tego dziecka. W przypadku chęci korzystania z wariantu Mobilne dodatki w odniesieniu do konta i danych kolejnego (drugiego, trzeciego itd.) dziecka konieczne jest aktywowanie usługi w wariancie Mobilne dodatki dla kolejnych kont.
 • 14. Czym są Natychmiastowe powiadomienia?
  Natychmiastowe powiadomienia zapewniają wysyłanie informacji z rozwiązania LIBRUS® Synergia do aplikacji w momencie wprowadzenia ich do systemu przez szkołę w postaci tzw. powiadomień mobilnych. Dzięki temu Użytkownik aplikacji będzie otrzymywał informacje o nowych danych oraz wiadomościach na jego koncie bez żadnej zwłoki.
 • 15. Czym jest funkcja LIBRUS® spokojna noc?
  Funkcja LIBRUS® spokojna noc umożliwia wyciszenie aplikacji w godzinach nocnych. Dzięki temu w godzinach 22.00-7.00 Użytkownik nie będzie informowany przez Natychmiastowe powiadomienia o wprowadzanych przez Nauczyciela (w godzinach nocnych) danych. Wszystkie informacje wprowadzone w czasie włączonej funkcji LIBRUS® spokojna noc zostaną pobrane po godzinie 7.00.
 • 16. Co to jest Multikonto?
  Multikonto to funkcja, która umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy wieloma kontami dzieci w aplikacji mobilnej Synergia bez potrzeby każdorazowego logowania się na kolejne konta. Aby skorzystać z funkcji Multikonta (dostępnej dla Rodziców w wariancie mobilne dodatki), wystarczy aktywować wariant mobilne dodatki w odniesieniu do dowolnego, jednego dziecka.
 • 17. Dlaczego nie potrafię napisać nowej wiadomości?
  W obecnej wersji aplikacji można odpowiadać na otrzymane wiadomości. Nie ma możliwości tworzenia nowych wiadomości. Funkcja ta zostanie dodana w kolejnych, bezpłatnych aktualizacjach aplikacji.
 • 18. Korzystam ze starej aplikacji e-Dziennik&Synergia. Jak rozpocząć korzystanie z nowej wersji aplikacji?
  Aby skorzystać z nowej wersji aplikacji, należy pobrać aplikację mobilną Synergia tutaj lub w sklepie z aplikacjami, a następnie zainstalować ją na urządzeniu. Poprzednią wersje aplikacji można odinstalować.
 • 19. Jak mogę zalogować się do aplikacji mobilnej Synergia?
  Do aplikacji można zalogować się przy pomocy loginu i hasła używanego w rozwiązaniu LIBRUS® Synergia.
 • 20. Zauważyłem, że dane w aplikacji są rzadko odświeżane. Czy to błąd aplikacji?
  Częstotliwość odświeżania danych jest zależna od wybranego wariantu usługi. W wariancie Dostęp do e-dziennika dane odświeżają się co 3 godziny, z kolei w wariancie Mobilne dodatki są one aktualizowane na bieżąco.
 • 21. Gdzie mogę uzyskać pomoc techniczną dotyczącą korzystania z aplikacji mobilnej Synergia?
  Pomoc techniczną dotyczącą korzystania z aplikacji można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres pomoc@librus.pl.
 • 22. Gdzie mogę znaleźć regulamin korzystania z aplikacji mobilnej?
  Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Synergia dostępny jest podczas instalowania aplikacji na urządzeniu lub tutaj.