Witamy na stronie modułu e-Listy Podręczników!

Szkolna lista Moja lista Szukaj Strona startowa

Informacja  

Przypominamy, że moduły e-Listy Podręczników oraz Kiermasz Książki Używanej zostały wygaszone. Nie ma możliwości tworzenia i udostępniania nowych list podręczników.
Opublikowane w module listy będą dostępne do końca sierpnia br.


Moduł e-Listy Podręczników umożliwia szkole:

  • efektywną organizację procesu wyboru podręczników dzięki wykorzystaniu aktualnej, zbiorczej bazy danych wszystkich podręczników, sprawnej komunikacji Nauczycieli i Dyrekcji w ramach zespołu przedmiotowego oraz możliwości nadania uprawnień poszczególnym Nauczycielom,
  • automatyczne wygenerowanie elektronicznej wersji listy podręczników oraz jej opublikowanie w e-Dzienniku, na stronie WWW szkoły (dla Kandydatów), w BIP czy po prostu jej wydrukowanie celem umieszczenia w szkolnej gablocie informacyjnej,
  • wyjście naprzeciw oczekiwaniom Rodziców związanym z łatwym, elektronicznym dostępem do zweryfikowanych i jednoznacznych list podręczników, zawierających m.in. numery ISBN oraz EAN, które ułatwiają proces zakupu książek.

Jak przebiega wykorzystanie modułu e-Listy Podręczników?

Krok 1 – wybór podręczników

Zespoły przedmiotowe w porozumieniu z Dyrekcją szkoły dokonują wyboru podręczników. Gotowe opisy podręczników pobierane są z codziennie aktualizowanej bazy danych, która zawiera szczegółowe opisy książek, ich okładki czy numery dopuszczenia MEN. Moduł ten wspiera zarządzanie pracą grupową Nauczycieli: umożliwia Administratorowi lub Dyrektorowi nadanie uprawnień do nadsyłania propozycji podręczników na szkolną listę i pozwala na monitorowania całego procesu, za którego efekt i terminowość jest odpowiedzialna Dyrekcja, osobie odpowiedzialnej za docelowe opublikowanie listy podręczników daje możliwość akceptowania lub odrzucania wyborów Nauczycieli.

Krok 2 – publikacja list podręczników

Każda szkoła zobowiązana jest do publikacji aktualnych list podręczników na kolejny rok szkolny. Moduł umożliwi publikację listy w formie elektronicznej tak, aby stała się dostępna dla każdego Rodzica (także w ramach dostępu w wersji podstawowej do e-Dziennika), wygeneruje link na szkolną stronę internetową oraz umożliwi wydruk listy. Dzięki możliwości umieszczenia jej na stronie WWW szkoły, przyszli Uczniowie klas pierwszych zyskają wygodny dostęp do aktualnej listy książek pomimo braku konta w e-Dzienniku. Przy wprowadzaniu zmian w listach podręczników Użytkownicy zawsze będą widzieli ich najbardziej aktualny wykaz, a listy elektroniczne zaktualizują się automatycznie.

Krok 3 (opcjonalny) – zakup podręczników

Dzięki łatwej i jednoznacznej identyfikacji wymaganych podręczników na podstawie opublikowanej listy Rodzic może dokonać zakupu wybranych podręczników samodzielnie w księgarni stacjonarnej, księgarni online lub na aukcji internetowej. Zgodnie z oczekiwaniami Rodziców dokonaliśmy również integracji modułu z uznanymi księgarniami online (ich liczbę będziemy starać się stale powiększać) pracującymi na tej samej bazie danych książek. Użytkownik może szybko przejść do strony wybranego e-sklepu, gdzie lista podręczników wskazanych przez szkołę i potwierdzona przez Użytkownika zostanie automatycznie zaimportowana i umieszczona w koszyku, bez ryzyka pomylenia wersji czy wydania podręcznika, korzystając z numerów ISBN oraz EAN. Koszyk zakupów może być w tym momencie dowolnie modyfikowany. W zależności od wyboru dostawcy i sposobu dostawy wybranych książek zamówienie może zostać odebrane przez Rodzica osobiście w jednej ze współpracujących księgarni w całym kraju, dostarczone pod wskazany przez kupującego adres czy podjęte w paczkomacie. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjonalności modułu, przejdź do działu Pomoc.

 

Zastrzeżenie prawne

Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Librus sp. z o.o.) informuje i zastrzega, że nie odpowiada za poprawność udostępnionej szkole Wirtualnej Bazy Danych („Baza”),  zawierającej ofertę publikacji, w tym podręczników. Baza ta jest produktem Ogólnopolskiego Systemu Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o. o. i Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Librus sp. z o.o.) niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualne błędy lub braki w tej bazie. Przed sporządzeniem listy podręczników lub lektur szkoła powinna sprawdzić poprawność metadanych zawartych w Bazie, takich jak w szczególności: autor, tytuł, numer ISBN, wydawca, rok wydania itp. Szkoła ma prawo wykorzystywać Bazę jedynie w celu sporządzenia listy podręczników lub lektur obowiązujących w danej szkole i/lub klasie. Szkoła nie uzyskuje żadnych innych praw do Bazy niż prawo do korzystania z Bazy w celu stworzenia list podręczników lub lektur. Szkoła nie ma prawa kopiować Bazy i jest zobowiązana zabezpieczyć dostęp do bazy przed nieuprawnionym korzystaniem z niej przez osoby trzecie. Moduł e-Listy Podręczników jest technologiczne przygotowany do zaawansowanej integracji z księgarniami online, a takowa integracja została przeprowadzona z przykładowymi księgarniami. Rodzic jest zachęcany do samodzielnego wyboru księgarni, zwłaszcza z poza listy dostępnych w systemie e-Dziennika, jak również precyzyjnie i jednoznacznie informowany o tym, że znajdujące się na liście księgarnie w żadnym wypadku nie są księgarniami sugerowanymi przez szkołę.