Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-01

Spis treści

Korzystanie z naszych usług wiąże się z koniecznością przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, dlatego też kwestię bezpieczeństwa i ochrony prywatności traktujemy szczególnie poważnie. Od lat staramy się czynić procesy przetwarzania danych osobowych zachodzących w naszej spółce jak najbardziej transparentnymi. Niniejszy dokument powstał, aby pomóc Ci zrozumieć, jak chronimy Twoją prywatność, jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiesz się z niego również, w jaki sposób umożliwiamy Ci realizację Twoich praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Mając na uwadze możliwość wprowadzania nowych usług przez Librus oraz nieustanny rozwój już istniejących, ewentualne zmiany w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także sugestie naszych użytkowników, możliwe jest modyfikowanie przez nas niniejszego dokumentu w przyszłości. Pamiętaj, że politykę prywatności piszemy dla Ciebie.


Definicje

Librus/Administrator – Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-153), al. Wojciecha Korfantego 193, KRS: 0000630561 NIP: 6342622989, REGON: 240547379, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Dane osobowe – wszystkie informacje, które Cię identyfikują lub w połączeniu z innymi mogą identyfikować, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP urządzenia z którego korzystasz oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii. 
Przetwarzanie – to wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych, takie jak ich zbieranie, przechowywanie, analizowanie czy usuwanie.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Użytkownik – to każda osoba fizyczna, która odwiedza jeden z serwisów obsługiwanych przez Librus lub która korzysta z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce.


Nasz kodeks postępowania

 1. Nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam do przetwarzania przez szkoły w celach innych, niż wykonanie umowy na korzystanie przez szkołę z wybranego systemu. W szczególności, nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam przez szkoły do celów marketingowych.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby w sposób zrozumiały i czytelny informować wszystkich Użytkowników, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy ich dane osobowe.
 3. Dokładamy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych osób niepełnoletnich, które mogą korzystać z naszych usług. Wszystkie procesy, które mogą zachodzić przy udziale danych osobowych dzieci (jak zakładanie konta w serwisie czy zapisywanie się na newsletter), przechodzą regularne audyty ukierunkowane na ochronę ich praw.
 4. W ramach naszych usług staramy się urzeczywistniać prawo naszych Użytkowników do przenoszenia danych osobowych. Szkołom zapewniamy ponadto możliwość eksportu danych osobowych wprowadzonych przez nie do naszych systemów. W tym celu wykorzystujemy m.in. otwarte standardy, takie jak SOU (Standard Opisu Ucznia). Dokładamy wszelkich starań, aby przenoszenie danych odbywało się w sposób w pełni zautomatyzowany.
 5. W swoich rozwiązaniach stosujemy zabezpieczenia i środki organizacyjne, które pozwalają na bezpieczną i szyfrowaną komunikację i przesyłanie danych osobowych pomiędzy naszymi serwerami oraz Użytkownikami.
 6. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były przetwarzane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak dzieje się to w przypadku wszystkich usług i produktów, dla których jesteśmy producentem, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i szkół.
 7. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zagwarantowania, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie obowiązki. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
 8. Przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa.
 9. Zobowiązujemy się do systematycznego przeglądu niniejszej Polityki i jej zmiany w każdej sytuacji, gdy okaże się to niezbędne ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne organów nadzorczych lub utrwalenie się stosownych praktyk.

Wymienione wyżej zasady nie wyczerpują listy tych, którymi się kierujemy. Opisują jedynie podstawowe założenia w zakresie zapewniania przez nas ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powierzanych Librus przez naszych klientów (szkoły) i użytkowników indywidualnych.

Aby poznać szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w odniesieniu do naszych usług, zapraszamy do lektury niniejszej Polityki.


Co nowego?

W przypadku opublikowania aktualizacji Polityki, znajdziesz poniżej ogólny opis zmian, jakie zaszły w stosunku do wersji poprzedniej. Jeżeli zmiany były istotne, w rozdziale „Archiwum” znajdziesz także linki do pobrania poprzednich wersji niniejszego dokumentu.

Polityka prywatności to dokument, który jest przez nas na bieżąco aktualizowany. Dokładamy wszelkich starań, aby w sposób prosty i zrozumiały opisywał wszystkie działania jakie podejmujemy w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

01.09.2018

Dodanie do Polityki zapisów odnoszących się do nowych, oferowanych Użytkownikom indywidualnym usług tj.:

oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze porządkującym, redakcyjnym oraz aktualizującym treść Polityki w taki sposób, aby odzwierciedlała w pełni zmiany wprowadzane w produktach i usługach Librus na dzień 1 września 2018.

25.05.2018

Doprecyzowanie zapisów dotyczących cookies związanych z usługą CloudFlare przy portalu indywidualni.pl oraz librus.pl.

22.05.2018

Aktualizacja tekstu Polityki prywatności zawierająca drobne zmiany redakcyjne i stylistyczne oraz rozbudowę spisu treści. Aktualizacja nie zawiera żadnych zmian merytorycznych w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu.

18.05.2018

Publikacja pierwszej wersji rozszerzonej Polityki prywatności.


Usługi Librus oferowane Użytkownikom indywidualnym

Informacje podstawowe oraz lista usług

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale są przeznaczone dla:

 • Użytkowników korzystających z naszych serwisów (www.librus.pl, www.platforma.librus.pl, www.swiadectwa.librus.pl, www.sekretariat.librus.pl, www.biblio.edu.pl, www.indywidualni.pl) przed zalogowaniem do systemów,
 • Użytkowników korzystających z portali Librus Rodzina (rodzina.librus.pl), Librus Szkoła (szkola.librus.pl) oraz Librus Portal (portal.librus.pl) przed zalogowaniem do systemów,
 • zalogowanych Użytkowników usług przeznaczonych dla klientów indywidualnych, tj.:
  • portalu indywidualni.pl,
  • platformy e-Nauczanie (w wersji dla Użytkowników indywidualnych – konto Demo i konto Premium),
  • Konta LIBRUS i portalu Librus Rodzina, w szczególności Sklepu na portalu Librus Rodzina, Aplikacji mobilnej oraz widżetu (widoku Aplikacji Librus dostępnego na portalu Librus Rodzina)
 • wszystkich osób korzystających usług, z których korzystanie nie wymaga logowania, na przykład korzystanie z formularza kontaktowego, zapisywanie się na newsletter.

PAMIĘTAJ!
Z powyższych, świadczonych przez nas usług możesz skorzystać nawet wówczas, gdy w Twojej szkole lub w szkole Twojego dziecka nie funkcjonuje żadne z naszych rozwiązań.

Klikając w odpowiednie linki lub bannery, na które możesz się natknąć podczas korzystania z naszych usług, zostaniesz przekierowany na strony www/serwisy firm z którymi współpracujemy. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych przez te podmioty, dlatego zapoznaj się przed rozpoczęciem korzystania z ich usług z właściwymi regulaminami i politykami prywatności.

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale nie są przeznaczone dla Użytkowników, którzy po zalogowaniu korzystają z systemów szkolnych, do których dostęp (w postaci loginu i hasła) otrzymali od szkoły.  Informacje te nie dotyczą w szczególności Użytkowników zalogowanych do systemu Synergia.

Kto jest administratorem danych osobowych, które nam powierzasz w związku z korzystaniem z naszych usług?

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem który ustala cele i sposoby przetwarzania danych jest Librus spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach (40-153) przy al. Wojciecha Korfantego 193.

W jaki sposób możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych?

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://www.librus.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu,
 • pisemnie na adres siedziby Librus.

Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Librus?

Z IOD możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych na jeden z poniższych sposobów:

 • korzystając z elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.librus.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu,
 • pisemnie na adres siedziby Librus.

Jakie dane o Tobie gromadzimy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

To, jakie dane gromadzimy, zależy:

 • od tego, z jakich świadczonych przez Librus usług korzystasz,
 • od konfiguracji przeglądarki z której korzystasz (w odniesieniu do danych zbieranych przez pliki cookies).


Jeśli wszedłeś na nasze strony i przeglądasz ich treści jako niezarejestrowany Użytkownik

Librus przetwarza informacje z:

 • plików cookies zapisywanych na Twoim urządzeniu (więcej informacji o tym czym są cookies, ich kategoriach i celu w jakim są stosowane znajdziesz w rozdziale Polityki dotyczącym cookies).
 • logów systemowych (specjalnym programie komputerowym, który służy do chronologicznego zapisu informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Librus, w tym adresy IP, czyli adres z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do usług świadczonych przez Librus).

Informacje takie przetwarzamy:

 • Aby umożliwić Ci swobodne i pełne przeglądanie naszych stron (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Na potrzeby rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa informacji, zarządzania stronami www, lokalizacji problemów systemu (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, w jaki sposób są używane nasze usługi. Analiza informacji o Twoich wizytach na naszych serwisach pozwala nam na określenie kierunku, w którym będziemy rozwijać nasze produkty, dopasowywanie ich do potrzeb naszych Użytkowników, wprowadzanie ulepszeń i opracowywanie nowych usług (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie treści do wymogów użytkowników).
 • W celach marketingowych – aby móc pokazywać Ci treści (dostosowane do Twoich preferencji) dotyczące produktów i usług Librus i naszych kontrahentów. Mając na uwadze profil naszych użytkowników (nauczyciele, uczniowie i ich rodzice), współpracujemy przede wszystkim z podmiotami, które świadczą usługi lub oferują produkty z branży edukacyjnej, w szczególności produkty związane z rozwojem umiejętności i kompetencji (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego).


Jeśli założyłeś:

konto na portalu indywidualni.pl lub platformie e-Nauczanie

Utworzenie konta może wymagać podania Twoich danych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail (a jeśli masz poniżej 13 lat także adres e-mail Twojego rodzica lub opiekuna prawnego, ponieważ założenie konta wymaga zgody przedstawiciela ustawowego). Przechowujemy także informacje, które powstają w związku z korzystaniem z powyższych usług, np. wyniki testów i utworzone na ich podstawie profile określające Twoje mocne strony i predyspozycje (portal indywidualni.pl), wyniki testów, sprawdzianów czy inne materiały, które możesz tworzyć w związku z korzystaniem z konta Demo lub konta Premium na platformie e-Nauczanie a także informacje związane z zakupioną usługą, tj. rodzaj usługi, data jej zakupu, sposób zapłaty oraz (jeśli ma to zastosowanie) informacje o zwrocie zapłaty.

Podanie przez Ciebie danych, które są określone w formularzu rejestracji jako obowiązkowe jest konieczne, abyśmy mogli założyć i obsługiwać Twoje konto. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługi.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • Aby umożliwić Ci założenie i korzystanie z konta (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celu obsługi reklamacji, gdy ją złożysz (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, w jaki sposób są używane nasze usługi. Analiza informacji o Twoich wizytach pozwala nam na określenie kierunku, w którym będziemy rozwijać nasze produkty, dopasowywanie ich do potrzeb naszych użytkowników, wprowadzanie ulepszeń, opracowywanie nowych usług (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie treści do gustów Użytkowników).
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub dla obrony przed nimi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
 • Kontaktowania się z Tobą w zakresie dozwolonych działań marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego usług i produktów Librus i naszych kontrahentów, w szczególności i jeśli wyraziłeś na to zgodę - poprzez e-mail (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest marketing usług i produktów Librus i podmiotów trzecich).
 • W celu zapewnienia rozliczalności (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wykazanie spełnienia przez Librus obowiązków wynikających z przepisów prawa).

konto LIBRUS na portalu Librus Rodzina

Rejestracja Konta LIBRUS

Podczas rejestracji Konta LIBRUS przekazujesz nam swoje dane niezbędne do założenia konta, tj. adres e-mail (a jeśli masz poniżej 13 lat także adres e-mail Twojego rodzica lub opiekuna prawnego, ponieważ założenie konta wymaga zgody Twojego przedstawiciela ustawowego). Dodatkowo, (jeśli kupowałeś usługi w sklepie na portalu Librus Rodzina) przechowujemy informacje o rodzaju zakupionej usługi, dacie jej zakupu, kanale płatności oraz (jeśli ma zastosowanie) dacie zwrotu zapłaty.

Powiązanie Konta LIBRUS z kontem w systemie Synergia

Aby w pełni korzystać z niektórych usług oferowanych w ramach Konta LIBRUS i portalu Librus Rodzina, jak np. Aplikacja Librus, Użytkownik powinien (z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w §6 ust. 13 Regulaminu Konta LIBRUS i portalu Librus Rodzina) powiązać swoje Konto LIBRUS z kontem typu rodzic lub uczeń w systemie Synergia. Powiązanie wymaga zgody Użytkownika, a w przypadku Użytkownika który nie ukończył 16 lat zgody jego rodzica lub opiekun prawnego. W przypadku udzielenia takiej zgody nastąpi systematyczne pobieranie i aktualizowanie w czasie rzeczywistym danych z odpowiedniego konta Użytkownika w systemie Synergia do pamięci podręcznej przeglądarki (Widżet) lub do pamięci urządzenia mobilnego (Aplikacja Mobilna). Zakres pobieranych danych będzie obejmował w szczególności imię i nazwisko ucznia, login Użytkownika z Synergii, oceny (w tym również oceny z zachowania), nazwy przedmiotów nauczanych w klasie ucznia, plan lekcji, zawartość terminarza klasy (w tym również informacje o wywiadówkach), zadania domowe, frekwencję, ogłoszenia i powiadomienia typu push, wiadomości, uwagi, powiadomienia odnośnie tego, jakie informacje zostały dodane od czasu ostatniego logowania, typ szkoły, województwo i miejscowość w której szkoła się znajduje, klasa (poziom) do której chodzi uczeń, typ powiązanego konta (rodzic/uczeń).

Wybrane, spośród wskazanych w powyższym akapicie danych, tj. w szczególności typ powiązanego konta (rodzic/uczeń), typ szkoły, województwo i miejscowość w której szkoła się znajduje, klasa (poziom) do której chodzi uczeń zostaną także zapisane w pliku cookies na Twoim urządzeniu. Więcej dowiesz się w rozdziale dotyczącym zautomatyzowanego przetwarzanie danych i profilowania.

Zgodę na powiązanie Konta LIBRUS z kontem w systemie Synergia możesz wycofać w każdym czasie poprzez kliknięcie przycisku „Odłącz” w zakładce „Powiązane konta Synergia” w odniesieniu do jednego lub wybranej liczby powiązanych kont. Spowoduje to usunięcie danych dotyczących odłączonego konta systemu Synergia z Konta LIBRUS i ograniczenie jego funkcjonalności. Dane nadal jednak będą dostępne w systemie Synergia.

Podanie przez Ciebie danych (w przypadku założenia Konta LIBRUS) i wyrażenie zgody na powiązanie kont (w przypadku chęci korzystania z Aplikacji Mobilnej) jest konieczne, abyśmy mogli świadczyć Ci usługę Konta LIBRUS i usług z nim powiązanych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • Aby umożliwić Ci założenie i korzystanie z Konta LIBRUS (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celu obsługi reklamacji, gdy ją złożysz (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, w jaki sposób są używane nasze usługi. Analiza informacji o Twoich wizytach pozwala nam na określenie kierunku, w którym będziemy rozwijać nasze produkty, dopasowywanie ich do potrzeb naszych użytkowników, wprowadzanie ulepszeń, opracowywanie nowych usług (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie treści do gustów Użytkowników).
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub dla obrony przed nimi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
 • Kontaktowania się z Tobą w zakresie dozwolonych działań marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego usług i produktów Librus i naszych kontrahentów, w szczególności:
  • na wyświetlaniu Ci treści, które odpowiadają Twoim potrzebom i zainteresowaniom,
  • na wyświetlaniu Ci informacji, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w sytuacji uprzedniego wyrażenia sprzeciwu na profilowanie na zasadach opisanych w rozdziale dotyczącym zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania),
  • jeśli wyraziłeś na to zgodę - na wysyłaniu Ci informacji o ww. produktach i usługach na adres e-mail (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest marketing usług i produktów Librus i podmiotów trzecich),
 • W celu zapewnienia rozliczalności (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wykazanie spełnienia przez Librus obowiązków wynikających z przepisów prawa).


UWAGA!

W związku ze świadczeniem usługi Widżetu (widoku Aplikacji Librus na portalu Librus Rodzina) oraz Aplikacji mobilnej, Librus w celu monitorowania Aplikacji oraz Widżetu korzysta z następujących narzędzi:

 • Google Analytics for Firebase – które służą badaniu zachowania użytkowników, w szczególności to, jak użytkownicy korzystają z aplikacji mobilnej oraz skuteczność aplikacji pod kątem marketingowym (w tym celu narzędzie może zbierać takie informacje jak model urządzenia z którego korzystasz, jaki system operacyjny masz zainstalowany na urządzeniu, czas trwania sesji – więcej informacji znajdziesz pod następującym linkiem - https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en)
 • Firebase Performance – które służy do badania wydajności aplikacji a w konsekwencji do określenia w jakich sytuacjach taką wydajność można poprawić,
 • Firebase Cloud Messaging – które ułatwia przesyłanie komunikatów między aplikacją serwera a aplikacją mobilną,
 • Firebase Crashlytics – które identyfikuje błędy aplikacji oraz ich przyczyny

Informacje, które są zbierane od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Widżetu lub Aplikacji mobilnej są zbierane anonimowo. Dostawca powyższych narzędzi nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników.

Jeśli zapisałeś się na newsletter portalu indywidualni.pl lub portalu Doradca Dyrektora

Podczas zapisywania się na newsletter portalu indywidualni.pl przekazujesz nam swój adres e-mail, a w przypadku gdy masz poniżej 16 lat (wymagana zgoda osoby przedstawiciela ustawowego) – dodatkowo adres e-mail Twojego rodzica lub opiekuna prawnego.

Podczas zapisywania się na newsletter portalu Doradca Dyrektora:

 • w przypadku dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy zapisują się na newsletter z użyciem danych dostępowych do systemu Synergia – przetwarzamy Twój login do systemu Synergia oraz adres e-mail,
 • w przypadku pozostałych Użytkowników – imię oraz adres e-mail.

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne, abyśmy mogli uruchomić wysyłkę newslettera. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługi.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w odpowiedni link w stopce maila z newsletterem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • Aby móc wysyłać Ci newsletter, którym jesteś zainteresowany (podstawa przetwarzania: niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, czy i które publikowane przez nas artykuły cieszą się największym zainteresowaniem. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości dopasowywać tematykę treści do potrzeb naszych Użytkowników, a także opracowywać nowe usługi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie treści do gustów Użytkowników).
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub dla obrony przed nimi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).

Jeśli dokonałeś zakupu dodatkowej usługi od Librus, np. testów w portalu indywidualni.pl, Mobilnych dodatków do Aplikacji Librus lub dostępu do konta Premium na platformie e-Nauczanie

Jeśli korzystasz z oferowanych przez Librus płatnych usług, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe otrzymane w związku z realizacją stosownej płatności, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer konta bankowego, adres zamieszkania, adres e-mail. Skorzystanie ze Sklepu na portalu Librus Rodzina jest możliwe jedynie po uprzednim zalogowaniu do Konta Librus.

W przypadku płatności realizowanych za pomocą platformy PayU (pośrednika płatności), administratorem danych osobowych jest równocześnie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS 0000274399.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • Dla celów rozliczeniowych (obsługa zrealizowanej płatności) oraz aby móc uruchomić usługę Tobie lub osobie, dla której ją zakupiłeś (podstawa przetwarzania: niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, które usługi cieszą się największym zainteresowaniem, a w przyszłości możemy wprowadzać ulepszenia oraz opracowywać nowe usługi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie produktów i usług do potrzeb Użytkowników).
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub dla obrony przed nimi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
 • W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jeśli korzystasz z serwisu Doradca Dyrektora

Serwis Doradca Dyrektora umożliwia:

 • przesyłanie uwag i opinii dotyczących zamieszczonych na serwisie treści – wówczas przekazujesz nam swój adres e-mail oraz ewentualnie dane zamieszczone w treści uwagi,
 • w przypadku dyrektorów i wicedyrektorów szkół, które korzystają z systemu Synergia - zadawanie pytań z zakresu prawa oświatowego – wówczas przekazujesz nam Twój login do systemu Synergia oraz adres e-mail,
 • zamieszczanie komentarzy pod artykułami i wypowiedziami ekspertów – wówczas przekazujesz nam Twoje imię i nazwisko oraz miejscowość z której pochodzisz.

Podanie przez Ciebie danych w zakresie wskazanym powyżej jest konieczne, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie usługi. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługi.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu obsługi Twojego zapytania – udzielenia Ci odpowiedzi, rozwiązania Twojego problemu (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu możemy prowadzić statystyki zapytań kierowanych przez Użytkowników w celu opracowywania treści cieszących się największym zainteresowaniem (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dopasowanie treści do wymagań użytkowników).
 • W celu zapewnienia rozliczalności (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wykazanie spełnienia przez Librus obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli skorzystałeś z formularza kontaktowego

Możesz skontaktować się z nami m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszych serwisach. Skorzystanie z formularza wymaga jednak podania danych osobowych, które są niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Oprócz podania obowiązkowych danych, możesz w celu ułatwienie obsługi zapytania podać także dodatkowe dane, takie jak nazwę i adres szkoły, w której pracujesz lub uczysz się Ty bądź Twoje dziecko. Podanie powyższych informacji jest jednak dobrowolne i pozostaje bez wpływu na obsługę wysłanego zgłoszenia. Dodatkowo, w treści wiadomości możesz przekazać inne informacje, jakie Twoim zdaniem są niezbędne do poprawnej obsługi Twojego zgłoszenia.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu obsługi Twojej prośby – udzielenia Ci odpowiedzi, rozwiązania Twojego problemu (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celu realizacji Twojego uprawnienia przyznanego Ci na podstawie RODO (podstawa przetwarzania: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Librus – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu możemy prowadzić statystyki zapytań kierowanych przez Użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności naszych usług oraz opracowywania nowych (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dopasowanie treści do wymagań użytkowników).
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub dla obrony przed nimi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
 • W celu zapewnienia rozliczalności (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wykazanie spełnienia przez Librus obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Czy przekazujemy komuś Twoje dane? Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Librus w związku z realizacją poszczególnych usług, może ujawnić Twoje dane osobowym zewnętrznym podmiotom, takim jak:

W przypadku usług świadczonych przez Google LLC możliwe jest przekazywanie danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), a więc do państw, w których nie stosuje się przepisów RODO. W takim przypadku jednak przekazywanie danych odbywa się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza EOG.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Okres przechowywania danych osobowych przez Librus zależy od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania.

Co do zasady Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

W przypadku braku przesłanki do przetwarzania danych, dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

Jakie najważniejsze prawa Ci przysługują?

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany (w tym je profilujemy)?

Pamiętaj!
Profilowanie, o którym mowa poniżej dotyczy jedynie tych Użytkowników, którzy założyli Konto LIBRUS i powiązali je z kontem w systemie Synergia. Profilowanie nie dotyczy Użytkowników systemu Synergia którzy nie utworzyli Konta LIBRUS lub innych systemów oferowanych szkołom.  

Profilowanie to taki rodzaj przetwarzania danych osobowych, które odbywa się automatycznie i pozwala na ocenę czynników osobowych Użytkownika.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym, w formie profilowania), co jednak nie będzie wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w inny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie następować będzie w oparciu o informacje zapisane w plikach cookies, tj. w oparciu o typ konta (rodzic/opiekun prawny lub uczeń), typ szkoły, poziom (klasa) do której chodzi uczeń, województwo i miasto w którym znajduje się szkoła ucznia, przedmioty, których uczeń się uczy a także informacje o rodzaju zakupionych usług i będzie wykorzystywane w szczególności do analizy Twoich preferencji i zainteresowań a finalnie w celu dopasowania do Ciebie treści znajdujących się na naszych serwisach (artykuły, ogłoszenia), w tym ofert dotyczących produktów i usług Librus i naszych kontrahentów.

Czy masz prawo do wniesienia sprzeciwu?

Masz prawo wnieść sprzeciw w następujących sytuacjach:

W jaki sposób możesz zgłaszać żądania związane z przetwarzaniem danych?

Możesz zrealizować swoje uprawnienia w którykolwiek z poniższych sposobów:

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia. Aby upewnić się, że przekazujemy dane lub wykonujemy określone czynności na danych na zlecenie uprawnionej osoby przysługiwać nam będzie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości.

Pamiętaj, że:

Czy masz prawo wnieść skargę?

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, znajdującego się w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym według Ciebie doszło do popełnienia naruszenia, a którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Systemy Librus wykorzystywane przez szkoły (m.in. system Synergia)

Informacje podstawowe oraz lista systemów

Librus świadczy usługi dla placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie licencjonowania takich systemów informatycznych jak:

 • system Synergia (dziennik elektroniczny),
 • aplikacja mobilna Nasze Szkoły,
 • aplikacja e-Sekretariat,
 • aplikacja e-Świadectwa,
 • platforma e-Nauczanie (wersja szkolna),
 • e-biblio,
 • rozwiązanie OSIN,
 • portal Nasze szkoły.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych systemach jest placówka oświatowa, która zakupiła lub na rzecz której została zakupiona licencja uprawniająca do korzystania przez jej pracowników oraz (w zależności od rodzaju systemu) innych wskazanych przez nią użytkowników (uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni).

Librus pełni w stosunku do danych zgromadzonych w ww. systemach funkcję podmiotu przetwarzającego, a dane osobowe tam wprowadzone przetwarza w zakresie i na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej między Librus a daną placówką oświatową.

W związku z powyższym:

Podmiotem uprawnionym do udzielania wszelkich informacji związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w ww. systemach informatycznych jest w zależności do rodzaju systemu placówka oświatowa lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

System Synergia – dodatkowe informacje (integracja z zewnętrznymi dyskami sieciowymi)

System Synergia to rozwiązanie służące m.in. do gromadzenia i analizowania danych dotyczących ocen i frekwencji uczniów szkół, dostarczające narzędzia wspierające indywidualizację nauczania i stanowiące wsparcie dla nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych. Aby ułatwić pracę naszym Użytkownikom, Librus zapewnia możliwość integracji systemu Synergia z zewnętrznymi dyskami sieciowymi. Sposób komunikacji między systemami został opisany poniżej.

Usługa Google Drive

System Synergia umożliwia Użytkownikom będącymi pracownikami szkoły integrację z kontem Google (usługą Google Drive). W procesie integracji (jeżeli Użytkownik chce dokonać integracji z dyskiem sieciowym Google) system Synergia prosi o dostęp do następujących danych konta Google: adres e-mail, identyfikator w systemie Google, dostęp do plików z dysku sieciowego Użytkownika. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jest w celu wyświetlenia w systemie Synergia informacji, z którym kontem Google konto w systemie Synergia jest zintegrowane. Identyfikator w systemie Google używany jest przez system Synergia w celu wykazania, że dany dysk sieciowy Google jest już zintegrowany z kontem w systemie Synergia. Dostęp do plików Użytkownika jest niezbędny, aby umożliwić mu (bezpośrednio z poziomu systemu Synergia) wykonywanie takich operacji jak: załączanie linku do pliku w wiadomości wysyłanej za pomocą systemu Synergia, załączanie plików w module Zadania Domowe, prezentowanie plików szkoły, które powinny być udostępnianie pozostałym Użytkownikom systemu Synergia (np. statut szkoły) oraz załączanie plików do tematów lekcji.

Usługa Microsoft OneDrive

System Synergia umożliwia Użytkownikom będących pracownikami szkoły integrację z kontem Microsoft (usługami OneDrive lub OneDrive dla firm). W procesie integracji (jeżeli użytkownik chce dokonać integracji z dyskiem sieciowym) system Synergia prosi o dostęp do danych profilu Użytkownika, do zapisu i odczytu plików zgromadzonych na dysku sieciowym oraz dostęp offline. Dane profilu Użytkownika z usługi OneDrive, takie jak adresy e-mail i unikatowy identyfikator, używane są do wyświetlenia w systemie Synergia informacji, z którym kontem Microsoft konto w systemie Synergia jest złączone oraz aby móc wykryć, czy dany dysk sieciowy jest już zintegrowany z kontem w systemie Synergia. Dostęp do plików Użytkownika jest niezbędny, aby umożliwić mu (bezpośrednio z poziomu systemu Synergia) wykonywanie takich operacji jak: załączanie linku do pliku w wiadomości wysyłanej w systemie Synergia, załączanie plików w module Zadania Domowe, prezentowanie plików szkoły, które powinny być udostępnianie pozostałym Użytkownikom (np. statut szkoły) oraz załączanie plików do tematów lekcji. Dostęp offline jest niezbędny, aby umożliwić korzystanie z dysku sieciowego bez konieczności częstego uwierzytelniania się przez Użytkownika w systemie Microsoft.

Aplikacja mobilna Nasze Szkoły

Aplikacja Nasze Szkoły to aplikacja mobilna udostępniająca dane z dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów tych szkół, dla których system Synergia wraz z aplikacją Nasze Szkoły udostępnione zostały (na podstawie odrębnej umowy) przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aplikacja pobiera dane z dedykowanego API systemu Synergia. Usunięcie danych pobranych przez aplikację następuje wskutek wylogowania lub usunięcia aplikacji z urządzenia mobilnego.

W związku ze świadczeniem usługi Widżetu (widoku Aplikacji Librus na portalu Librus Rodzina) oraz Aplikacji mobilnej, Librus w celu monitorowania Aplikacji oraz Widżetu korzysta z następujących narzędzi:

Informacje, które są zbierane od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Widżetu lub Aplikacji mobilnej są zbierane anonimowo. Dostawca powyższych narzędzi nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników.


Pliki Cookies

W niniejszym rozdziale znajdziesz informacje o tym, czym są pliki cookies oraz jak je wykorzystujemy z podziałem na poszczególne produkty i usługi.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

W naszych produktach i usługach wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe. Robimy to w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Librus oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują m.in.:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash) na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies usługi Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a także do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu); Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji (szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners).

Pamiętaj!

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Librus dokonując zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej (a w przypadku, gdy powiązałeś Konto LIBRUS z kontem w systemie Synergia również wycofując zgodę na ich powiązanie w sposób określony w rozdziale Polityki dotyczącej Konta LIBRUS). Więcej informacji o sposobie obsługi plików cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wskazujemy jednak, że ograniczenie w stosowaniu plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem naszych serwisów.

Poniżej przedstawione zostały nasze usługi, portale i serwisy, które wykorzystują pliki cookie. Z poszczególnych podrozdziałów dowiesz się, jakie przykładowe pliki cookie są przez nas wykorzystywane w ramach każdej naszej usługi czy portalu.

System Synergia

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych. Na przykład gromadzimy dane w celu zapamiętania użytego przez Użytkownika porządku sortowania czy zakresu filtrowania (np. planu lekcji, tabel z danymi), a także w celu zapamiętania personalizacji menu. W cookies zapisujemy również dane w celach konfiguracyjnych systemu, jak na przykład zapamiętanie domeny, na którą powinien zostać przekierowany Użytkownik czy informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Zapisujemy również dane związane z autoryzacją Użytkownika oraz zabezpieczeniami systemu, jak na przykład token wymagany do korzystania z systemu i dostępu do danych za pomocą API systemu.
 • Pliki cookies zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.
System Synergia dostępny jest pod subdomeną https://synergia.librus.pl dla Użytkowników zalogowanych do niego kontem z sytemu Synergia. W wybranych placówkach oświatowych system ten może jeszcze funkcjonować pod poprzednią subdomeną dziennik.librus.pl i nazwą e-Dziennik.

Portal Librus

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych, na przykład gromadzimy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Gromadzimy również dane w celu zapamiętania kolejności wyświetlonych bannerów, informacje o wybranym portalu, tj. Librus Szkoła czy Librus Rodzina czy informacje o tym czy zapoznałeś się z komunikatem dotyczącym używania na naszych stronach cookies.
 • Pliki cookie zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.

Portal Librus to ogólnodostępny portal zawierający m.in. artykuły i publikacje o szeroko pojętej technologii i edukacji dostępny pod subdomeną https://portal.librus.pl.

Librus Szkoła

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych, na przykład gromadzimy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Gromadzimy również dane w celu zapamiętania kolejności wyświetlonych bannerów.
 • Pliki cookie zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.

Portal Librus Szkoła to ogólnodostępny portal zawierający m.in. artykuły i publikacje o szeroko pojętej technologii i edukacji dostępny pod subdomeną https://szkola.librus.pl.

Librus Rodzina i Konto LIBRUS

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych, na przykład gromadzimy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Gromadzimy również dane w celu zapamiętania kolejności wyświetlonych bannerów, informacje o tym czy zapoznałeś się z komunikatem dotyczącym używania na naszych stronach cookies oraz czy rozpoczynając proces zakupu w sklepie jesteś zalogowany do Konta LIBRUS Informacje zapisane w cookies wykorzystujemy także w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszego oprogramowania.
 • Pliki cookie zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.
 • Pliki cookies zapisywane w celu wyświetlenia treści (w tym ofert), które są najbardziej interesujące dla Użytkowników (o ile powiążesz Konto LIBRUS z kontem w systemie Synergia).

Portal Librus Rodzina to ogólnodostępny portal zawierający m.in. artykuły i publikacje o szeroko pojętej technologii i edukacji dostępny pod subdomeną https://rodzina.librus.pl. Konto LIBRUS to usługa oferowana rodzicom i uczniom, opisana szerzej pod adresem https://konto.librus.pl.

System e-Świadectwa

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych. Na przykład zapisujemy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Możemy również zapisywać dane związane z autoryzacją Użytkownika oraz zabezpieczeniami systemu, jak na przykład token wymagany do korzystania z systemu i dostępu do danych za pomocą API systemu.
 • Pliki cookies zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.

System e-Świadectwa dostępny jest pod subdomeną https://swiadectwa.librus.pl.

System e-Sekretariat

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych. Na przykład zapisujemy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Możemy również zapisywać dane związane z autoryzacją Użytkownika oraz zabezpieczeniami systemu, jak na przykład token wymagany do korzystania z systemu i dostępu do danych za pomocą API systemu.
 • Pliki cookies zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.

System e-Sekretariat dostępny jest pod subdomeną https://sekretariat.librus.pl.

System OSIN

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych. Na przykład zapisujemy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Możemy również zapisywać dane związane z autoryzacją Użytkownika oraz zabezpieczeniami systemu, jak na przykład token wymagany do korzystania z systemu i dostępu do danych za pomocą API systemu.
 • Pliki cookies zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.

System OSIN dostępny jest pod subdomeną https://osin.librus.pl.

Portal indywidualni.pl

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych. Na przykład zapisujemy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Możemy również zapisywać dane związane z autoryzacją Użytkownika oraz zabezpieczeniami systemu, jak na przykład token wymagany do korzystania z systemu i dostępu do danych za pomocą API systemu.
 • Pliki cookies zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.

Serwis indywidualni.pl dostępny jest pod domeną https://indywidualni.pl.

Strona nowoczesny-dyrektor.pl

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych. Na przykład zapisujemy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies.
 • Pliki cookies zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.

Strona konferencji Nowoczesny Dyrektor dostępna jest pod domeną https://nowoczesny-dyrektor.pl.

Strona librus.pl

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych. Na przykład zapisujemy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies, jaki język został wybrany czy konfiguracji strefy serwisu Doradca Dyrektora.
 • Pliki cookies zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.

Strona librus.pl, będąca jednocześnie stroną firmy Librus, dostępna jest pod adresem https://www.librus.pl.

Serwis naszeszkoly.krakow.pl

 • Zapisujemy dane w plikach cookies w celach funkcjonalnych. Na przykład zapisujemy dane w celach konfiguracyjnych systemu – jak zapamiętanie informacji o tym, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookies. Możemy również zapisywać dane związane z autoryzacją Użytkownika oraz zabezpieczeniami systemu, jak na przykład token wymagany do korzystania z systemu.
 • Pliki cookies zapisujemy także w celach utrzymania sesji Użytkownika zalogowanego, np. zapisujemy w nich dane związane z identyfikatorem sesji autoryzacyjnej.
 • W ramach cookies witryn trzecich wykorzystujemy pliki cookies do poprawnej konfiguracji i działania usługi Google Analytics.

Serwis https://naszeszkoly.krakow.pl, prowadzony przez Librus na zlecenie gminy miejskiej Kraków, dostępny jest pod subdomeną: https://naszeszkoly.krakow.pl.

System e-biblio

System e-biblio dostępny jest pod adresem https://biblio.edu.pl.

System e-Nauczanie

System e-Nauczanie dostępny jest pod subdomeną: https://nauczanie.librus.pl.


Informacje końcowe

 1. Wszelkie informacje opisane w Polityce prywatności należy uznać za obowiązujące i w pełni wdrożone przez Librus w dacie publikacji Polityki prywatności lub jej kolejnych wersji, widocznej na początku niniejszego dokumentu.
 2. Aby skontaktować się z Librus, można użyć adresu spółki w celu wysłania korespondencji tradycyjnej lub skorzystać z formularza kontaktowego (preferowana forma kontaktu), dostępnego pod adresem: https://www.librus.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/
 3. Librus zastrzega sobie wprowadzanie zmian w Polityce prywatności w związku ze zmianą zakresu świadczonych usług ale także sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
 4. Librus zobowiązuje się każdorazowo informować o wprowadzeniu istotnych zmian do swojej Polityki prywatności za pomocą:
  1. opublikowania stosownego komunikatu na stronie librus.pl w sekcji Aktualności,
  2. zamieszczenie jej nowej wersji pod adresem https://www.librus.pl/artykuly/polityka-prywatnosci/,
  3. zamieszczenia na ww. stronie linku do wersji archiwalnym poprzednich polityk prywatności (rozdział Archiwum).
 5. W przypadku dokonania przez Librus zmian, mających charakter wyłącznie redakcyjny, stosowna informacja o aktualizacji Polityki prywatności zamieszczona zostanie jedynie w jej rozdziale „Co nowego?”.
 6. Librus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących trybu informowania o wprowadzaniu zmian do dokumenty Polityka prywatności.


Polityka prywatności obowiązująca do dnia 31.08.2018 – Pobierz


Copyright © 2018 Librus
www.librus.pl